Basisregels, simulatiespelen & spelerstypen

Daar de munitie niet bestaat uit (dure) verfbollen zoals bij paintball, maar uit (goedkope) volledig biologisch afbreekbare bolletjes van 6mm doorsnee, laat het geen sporen na.

Indien men dus getroffen wordt door een BB, zoals zulks een biologisch afbreekbaar bolletje genoemd wordt, is het een kwestie van oprecht eergevoel en fairplay om jezelf als geraakt aan te geven. Dat gebeurt door het roepen van 'Hit', het replica de lucht in te heffen en door zich verder als 'dode' te gedragen: NIET praten of gebaren naar ploeggenoten dus. Dit wil echter niet zeggen dat het spel voor het slachtoffer afgelopen is, integendeel...hulp is vaak al onderweg.

De strijdende partijen beschikken immers naast lichte infanterie (zoals scherpschutters en lichte mitrailleurs) en/of zware infanterie (zoals zwaardere mitrailleurs en raketlanceerders) vaak ook over veldverplegers (Medics) en andere speciale eenheden (commandanten, explosievenexperten,...) naar gelang het aantal spelers en het gespeelde spel (CTF, Bestorming, Explosievenmissie,...)

Veldverplegers, in bezit van een beperkt aantal medicijnverbanden, genezen hun 'gewonden' door hen een exemplaar aan te binden, waarna de laatsten weer de strijd worden ingestuurd. Bij een tekort aan verbanden of veldverplegers (ze zijn een populair doelwit), moet de gewonde zich naar een afgesproken plek buiten het terrein begeven om vandaar, na enkele ogenblikken, weer de strijd te hervatten.

Opmerking

Er moet strikt op gewezen worden dat het gebruik van deze airsoftreplica's onderhevig is aan eenvoudige, doch strenge veiligheidsregels, daar ze hoe dan ook projectielen afvuren.

Diegene die geen volwassen houding kan aannemen tegenover deze regels en wapens, verprutst de sport die anderen correct beoefenen. Immers, dwaas veroorzaakte ongevallen bezorgen het een slechter imago...met ongunstige overheidsingrepen tot gevolg.

Kortom:

Strijd en wapens zijn dus niet en nooit echt: ze zijn zo goed als - en werken op - lucht! Airsoft daarom vergelijken met een reëel conflict is daarom absurd, daar elk mens met gezond verstand beseft dat het laatste uit alles behalve lucht bestaat.

Echter, qua visueel spektakel als intensiteitbeleving lijkt dit spel verdomd echt. Niet voor niets maken legers en elite-eenheden over de hele wereld gebruik van deze simulatiesport om hun voetvolk de knepen van de krijgskunst aan te leren!

Als het daarenboven nog als spannende ontspanning kan worden beoefend...tjah...wat wil een mens nog meer!?